Dvostremenske bremenske verige kvalitetni razred 10

dvostremenske-bremenske-verige-10dvostremenske-bremenske-verige-10-1

oznaka-22

nosilnost v kg
nazivi, premer
in nosilnost
verige
ibv-slika1 ibv-slika2 brezkoncna-veriga
ß=0°-45° 45°-60° ß=0°-45° 45°-60° 45°-60°
1 1,4 1 1,2 0,8
d
6 2000 1400 1600 1400 1120
7 2650 1900 2120 1900 1500
8 3550 2500 2800 2500 2000
10 5600 4000 4250 4000 3150
13 9500 6700 7500 6700 5300
16 14000 10000 11200 10000 8000
19 20000 14000 16000 14000 11200
22 26500 19000 21200 19000 15000
26 37500 26500 30000 26500 21200