Dvostremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

Dvostremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

dvostremenske-bremenske-verigedvostremenske-bremenske-verige1

oznaka2

nosilnost v kg

nazivi, premer
in nosilnost
verige

nosilnost nosilnost2 nosilnost3
d kg ß=0°-45° 45°-60° ß=0°-45° 45°-60° ß=0°-45° 45°-60°
6 1120 1600 1120 1250 900 1250 900
8 2000 2800 2000 2240 1600 2200 1600
10 3150 4250 3150 3350 2500 3350 2500
13 5300 7500 5300 5600 4250 5800 4250
16 8000 11200 8000 9000 6300 9000 6300
18 10000 14000 10000 11200 8000 11200 8000
20 12500 18000 12500 14000 10000 13700 10000
22 15000 21200 15000 17000 12000 17000 12000
26 21200 30000 21200 23600 17000 23600 17000
32 31500 45000 31500 35500 25000 35000 25000

FAKTORJI ZMANJŠANJA NOSILNOSTI GLEDE NA VREDNOSTI V TABELI

nesimetričnost 0,715 1 0,715 1
temperatura -40 do +200°C +200 do +300°C +300 do 400°C
1 0,9 0,75