Tri in štiristremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

Tristremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

tristremenske-bremenske-verige-1

Štiristremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

stiristremenske-bremenske-verige-1

oznaka3

nosilnost v kg

nazivi, premer
in nosilnost
verige

nosilnost-v-kg nosilnost-v-kg1 nosilnost-v-kg2
d kg ß=0°-45° 45°-60° ß=0°-45° 45°-60° ß=0°-45°
6 1120 2350 1700 2350 1700 1900
8 2000 4250 3000 4250 3000 3400
10 3150 6700 4750 6700 4750 5300
13 5300 11200 8000 11200 8000 9000
16 8000 17000 11800 17000 11800 13600
18 10000 21200 15000 21200 15000 17000
20 12500 26500 18000 26500 18000 21200
22 15000 32000 22400 32000 22400 25500
26 21200 45000 31500 45000 31500 35500
32 31500 63000 47500 63000 47500 54000
FAKTORJI ZMANJŠANJA NOSILNOSTI GLEDE NA VREDNOSTI V TABELI
nesimetričnost 0,715 0,667 0,715 0,667 0,883 0,834
temperatura -40 do +200°C +200 do +300°C +300 do 400°C
1 0,9 0,75