Nudimo vam periodične preglede za žične vrvi in verige

Navodila verige gr. 8  IBV-signed.pdf-page-001

REDNI PREGLEDI: Redni pregledi bremenskih verig so nujni. Verige mora pregledati proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik najmanj enkrat letno. Svoje ugotovitve mora vpisati v tabelo , ki je priložena vsaki verigi.Verige, ki so poškodovane tako, da je lahko ogrožena varnost, ne smejo biti v uporabi, Zato morate bremenske verige pregledovati ves čas uporabe. Po dveh (2) letih uporabe mora bremenske verige pregledati proizvajalec, ki lahko podaljša njihovo uporabo za naslednji dve (2) leti. Pregled in popravila verige je potrebno vpisovati v tabelo ki je priložena tem navodilom. V kolikor se verige uporabljajo na več delovnih mestih, je uporabnik dolžan zagotoviti tabele za vsako delovno mesto, kjer se vpisuje kontrole verig, ki se na njih uporabljajo.

VZDRŽEVANJE: Morebitna popravila bremenskih verig se opravljajo le pri proizvajalcu. Popravljajo se le tiste bremenske verige, na katerih so navedeni proizvajalec, nosilnost, in identifikacijska številka. Popravila na spojih niso dovoljena. Popravilo bremenskih verig mora biti brezhibno.

GARANCIJSKA DOBA: 1 leto od dneva nakupa in ob doslednem upoštevanju navodil. Uporaba dvižnih bremenskih verig 5 let brez posebnega vzdrževanja.