Pregled bremenskih vrvi

Opozarjamo uporabnike, da naj pri izbiri priveznic upoštevajo normative za varstvo pri delu. Uporabljajo naj priveznice takšnega premera in trgalne obremenitve, ki bodo z ozirom na pogoje dela in dejansko obremenitev, zagotavljale potrebni varnostni faktor. Za lažjo izbiro so navedene v naših tabelah dovoljene obremenitve pri varnostnem faktorju 5 in 8.

Pri delu z vrvmi pazimo, da se mehansko ne poškodujejo. Njihovo upogibanje preko robov zmanjšuje varnost. V takih primerih se uporablja ščitnike ali mehke podloge. Vrvi naj se v bližini spoja ne prepogibajo, ne vozlajo ali razvijajo. Delovna temperatura naj ne presega 100°C. Jeklena vrv postane neuporabna zaradi obsega obrabe ali pretrganih žic. Na dolžini 3 premerov vrvi ne smejo biti odtrgane več kot 4 žice, na dolžini 6 premerov ne več kot 6 žic in na dolžini 30 premerov ne več kot 16 žic. Vrv je neuporabna tudi, če je odtrgan cel pramen, če je sploščeno več kot 20% premera, če je ostrorobo vtisnjena ali če je poškodovan spoj.

Pri skladiščenju vrvi varujemo pred vlago in agresivnimi sredstvi.

Pri nesimetrični obremenitvi in kotih od 90° do 120° je nosilnost enaka nosilnosti enega stremena.