Obremenitve jeklenih bremenskih vrvi

Uporaba

Pred uporabo bremenskih jeklenih vrvi se morate prepričati ali jih smete uporabljati.

Pritrditev tovora z bremenskimi jeklenimi vrvmi načrtujte pred dvigom oziroma spustom tovora.

  • teža tovora ne sme presegati nosilnosti bremenskih jeklenih vrvi
  • nosilnost bremenskih jeklenih vrvi ustreza priloženi tabeli
  • jeklene vrvi ne smejo biti preobremenjene. Prepričajte se, da boste pri dvigovanju upoštevali naklonski kot. Če kljub upoštevanju navodil niste prepričani v varnost dvigovanja, uporabite močnejšo bremensko vrv.
  • če za dvigovanje uporabljate več bremenskih jeklenih vrvi, jih morate pritrditi pod naklonskim kotom do 60°.
  • nikoli ne udarjajte po vrvi, da bi jo postavili v pravilni položaj za nošenje.
  • pri dvigovanju bremen vrvi ne privezujte skupaj.
 kavel-1  kavel-2  kavel-3  kavel-5  kavel-6  kavel-7

kot

0°-45°

45°-60°

ß = 0°-45°

45°-60°

ß = 0°-45°

45°-60°

faktor

1

0.8

1,4

1

1.12

0.8

2.1

1.5

1.6

premer
mm

nosilnost v kg

6 380 300 530 380 430 300 800 570 610
8 700 560 950 700 780 560 1500 1050 1100
10 1050 840 1500 1050 1100 840 2250 1600 1700
12 1550 1240 2120 1550 1700 1240 3300 2300 2500
14 2120 1600 3000 2120 2300 1600 4350 3150 3300
16 2700 2100 3850 2700 3000 2100 5650 4200 4350
18 3400 2700 4800 3400 3800 2700 7200 5200 5650
20 4350 3400 6000 4350 4800 3400 9000 6500 6900
22 5200 4100 7200 5200 5800 4100 11000 7800 8400
24 6300 5000 8800 6300 7000 5000 13500 9400 10000
26 7200 5700 10000 7200 8000 5700 15000 11000 11800
28 8400 6700 11800 8400 9400 6700 18000 12500 13500
32 11000 8800 15000 11000 12300 8800 23500 16500 18000
36 14000 11200 19000 14000 15600 11200 29000 21000 22500
40 17000 13600 23500 17000 19000 13600 36000 26000 28000